Corian

Imitacja kamienia wyprodukowana przez DU PONT, jeden z największych koncernów chemicznych. Materiał bardzo odporny, ale pozbawiony naturalnych wad naturalnego kamienia takich jak chłód, porowatość czy kruchość. Składa się w 2/3 z wodorotlenku glinu oraz metakrylanu metylu i pigmentów.

Stosowany w wyposażaniu i aranżacji wnętrz. Można go formować w dowolne kształty i łączyć jego różnobarwne odmiany.

Jako jedyny w Polsce materiał z grupy Solid Surfaces Materials uzyskał aprobatę techniczną ITB, atest Państwowego Zakładu Higieny, atest p-poż., certyfikaty na odporność chemiczną, ognioodpornościową, kuloodpornościową oraz radioaktywne związki chemiczne.

« wróć do słownika