Drzewo

Największa i najdłużej żyjąca roślina o zdrewniałej łodydze. Dyscyplina naukowa traktująca o drzewach to dendrologia. Z jej dorobku korzysta wiele dziedzin: leśnictwo, szkółkarstwo, technologia drewna, sadownictwo, ekologia, architektura krajobrazu i inne;

Budowa drzewa:

1) korona – zespół konarów i gałęzi razem z liśćmi,
2) pień,
3) korzenie;

W przekroju poprzecznym w każdym pniu wyróżniamy:

1) korę ( tkanka okrywająca),
2) łyko – (tkanka roślin naczyniowych tuż pod korą),
3) miazgę (żywe komórki odpowiedzialne za powstawanie słojów),
4) biel (żywe komórki odpowiedzialne za funkcje życiowe drzewa),
5) twardziel (martwe komórki spełniające funkcje mechaniczne),
6) rdzeń (oś pnia);

« wróć do słownika