Płyta paździerzowa

Powstaje w wyniku sprasowania paździerzy (tj. zdrewniałych odpadków łodyg lnu i konopi) spojonych klejem syntetycznym w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.

« wróć do słownika