Wełna drzewna

Inaczej wolina – cienkie, wąskie i długie włókna, wiórki produkowane z resztek drewna z trzebieży lasów i odpadów po tartacznych stosowane do wypełniania wolnych przestrzeni w opakowaniach, do wyrobu płyt budowlanych, jako materiał izolacyjny i akustyczny.

« wróć do słownika